Splošni pogoji poslovanja

Podatki o podjetju, ki upravlja s spletno stranjo in trgovino Dnevnik Srečko (v nadaljevanju ponudnik):

Muro d.o.o.
Gorenjska cesta 26
4240 Radovljica
Davčna številka: 88022617

Telefon: 040212868

E-mail: info@dnevnik-srecko.si

S Spletno stranjo in trgovino Dnevnik Srečko upravlja podjetje Muro d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik). Z uporabo Spletne strani in trgovine Dnevnik Srečko se strinjate z vsemi spodaj navedenimi pogoji.

Jezik, v katerem se sklene pogodba, je slovenščina.

PRAVICA POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga. V tem času mora podjetju na kontaktni e-naslov (info@dnevnik-srecko.si) nedvoumno sporočiti, da odstopa od pogodbe. Pri tem mu ni potrebno navajati razloga za odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe, mora naročnik poravnati stroške vračila blaga, ki ga je ponudniku potrebno vrniti v roku 14 dni  od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa) na naslov: Muro d.o.o., Gorenjska cesta 26 4240 Radovljica, Davčna številka: 88022617.

Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v pripadajoči – nepoškodovani embalaži. Poleg vrnjenega izdelka naj kupec priloži kopijo računa in številko njegovega transakcijskega računa. Vračilo vplačanega zneska se bo izvedlo najkasneje v 14 dneh od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila plačil vršimo na TRR kupca, na TRR se vrne le vplačani znesek.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

  • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
  • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

Stvarna napaka

Napaka je stvarna:

– če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

– če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

– če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

– če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Ponudnik nosi odgovornost za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napaka mora biti v obvestilu o napaki natančno opisana, ponudniku pa mora kupec omogočiti, da stvar pregleda. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

– odpravi napako na blagu ali

– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

– vrne plačani znesek.

Ponudnik bo pisno odgovoril potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov. 

Preklic naročila

Če uporabnik želi preklicati svoje naročilo, naj to stori v najkrajšem možnem času in to sporoči telefonsko (+386 40212868) ali po elektronski pošti info@dnevnik-srecko.si).

V primeru, da je bilo naročilo že oddano dostavni službi, preklic naročila ni več možen.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na spletni strani Dnevnik Srečko bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Spletne trgovine Dnevnik Srečko.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prav tako po najboljših močeh izpolnjuje svojo dolžnost za vzpostavitev učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Ponudnik določi osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti (info@dnevnik-srecko.si). Postopek zagotavlja zaupnost obravnave pritožbe. Ponudnik v primeru pritožb deluje v smeri sporazumnega razreševanja sporov.

V skladu z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

Vsi spori, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti med strankama, se rešujejo pri pristojnem sodišču.

Muro d.o.o.